Zgodnie z zarządzeniem nr 35/2016 Dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji z dnia 5.10.2016r. uprzejmie informujemy, że dn. 10.11.2017r. jest dniem wolnym od pracy.

Tego dnia (tj. 10 listopada 2017)  Zespół Poradni NIGRiR jest nieczynny.